Skriešanas seriāls Running League Latvia 1.Posms Mežaparks (5km, 10km, pusmaratons) (0)

Norises datums: 18/07/2021 - 18/07/2021 Norises vieta: Sacensības notiek Mežaparkā, Rīgā Kategorija: Cita
Nolikums Statistika/Rezultāti

Visu distanču trases ir sertificētas AIMS. Rezultāti tiks atzīti par oficiāliem un būs publicēti LVS statistikas datu bāzē. Finiša laiki tiks fiksēti ar elektronisko čipu sistēmu.

Reģistrācijas sacensībām: 

https://racetiming.lv/musu-sacensibas/2021/running-league-latvia/stage-1-mezaparks-18-07-2021/registracija/

 

 

Skriešanas seriāls

Running League Latvia

1.Posms Mežaparks

 

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās skriešanas seriāla “Running League Latvia” – (turpmāk – Sacensības).
 2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt vieglatlētiku un veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā. 
 3. Sacensības organizē biedrība Rīgas pilsētas Imantas apkaimes attīstības biedrība (turpmāk – Organizators), reģ. nr. 40008262886, atbildīgā persona par sacensībām – Arturs Onzuls (tālr. 28606372), sadarbībā ar Līvānu novada vieglatlētikas klubu, reģ. nr. 40008062812, Biedrība Sporta Klubs TĒRAUDS reģ.nr. 40008213293  un www.racetiming.lv.

 

II. Sacensību norises vieta un laiks

 1. Sacensības notiek  2021. gada 18. jūlijā.
 2.  Sacensības notiek Mežaparkā, Rīgā, precīza sacensību trase tiks publicēta www.racetiming.lv
 3. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnēs, www.skriesim.lv, www.racetiming.lv, www.athletics.lv

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

 1. Sacensības norisinās  vienā vecuma grupā: pieaugušie - sievietes un vīrieši tiks vērtēti atsevišķi.
 2. Sacensību distances un starta laiks:
 3. 1.    8:00 – 21,097km skrējiens
 4. 2.    9:45 - 10km 1. plūsma, prognozētais finiša laiks virs 45minūtēm
 5. 3.   10:45 10km 2. plūsma, prognozētais finiša laiks zem 45minūtēm
 6. 4.   11:45 5km 1. plūsma, prognozētais finiša laiks zem 25minūtēm
 7. 5.    12:30 5km 2. plūsma, prognozētais finiša laiks virs 25minūtēm
 8. 6.     Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita 10km un 5km distancēs plūsmas var tikt apvienotas (summā nepārsniedzot 50 dalībniekus). Informācija par starta laikiem un izmaiņām tiks precizēta reģistrācijai noslēdzoties 2 dienas pirms sacensību sākuma.
 9. Sacensības notiek saskaņā ar  vieglatlētikas  sacensību noteikumiem.
 10. Finiša rezultātu noteikšanai tiks izmantota elektroniskā laika ņemšanas iekārta  
 11. Sacensību trases ir starptautiski sertificētas, trases sertifikāti ir ievietoti www.racetiming.lv un www.athletics.lv.
 12. Sacensību rezultāti tiks ievietoti www.athletics.lv un www.skriesim.lv lapās, augstvērtīgie rezultāti (virs 900 World Athletics punktiem) var tikt publicēti www.worldathletics.org.
 13. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nolūkos organizatori nepiegādās ūdeni sacensību laikā. Katram sacensību dalībniekam būs iespēja novietot savu marķēto dzeršanas pudeli  uz speciāli ierīkota galda.
 14. Sacensību galvenie tiesneši – Arturs Onzuls (telefona numurs: 28606372), Jānis Razgalis(telefona numurs. 28761800)
 15. Papildu informāciju par Sacensību norisi iespējams saņemt pa tālruni 28606372 (Arturs Onzuls) vai pa e-pastu rag@racetiming.lv.

 

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

 1. Pieteikties sacensībām var elektroniski līdz 15.07.2021 plkst. 22:00 www.racetiming.lv lapā.
 2. Dalības maksas

               21.097km - 15 euro

              10km - 10 euro

               5km - 7 euro

Dalības maksas nemainīgas visu reģistrēšanās periodu.

 1. Ja dalībnieks neierodas uz startu, dalības maksa netiek atgriezta.
 2. Sacensību atcelšanas gadījumā dalības maksa tiek atgriezta vai pārnesta uz nākošo posmu.
 3. Par organizācijas pieteikto dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām atbild pieteicēja organizācija.
 4. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks, kurš piesakās Sacensībām individuāli ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā.
 5. Par nepilngadīgā Sacensību dalībnieka, kurš piesakās Sacensībām individuāli, veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām atbild nepilngadīgās personas likumīgais pārstāvis, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā.
 6. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
 7.  Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.
 8.   Pretenzijas tiek pieņemtas 20 minūtes pēc sacensību(plūsmas) noslēguma, iesniedzot rakstisku iesniegumu sacensību galvenajam tiesnesim , kā arī iemaksājot drošības naudu 50 eiro (Piecdesmit eiro) apmērā. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
 9.  Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

 

VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

 1. Sacensību kopvērtējumā katrā no distancēm, sieviešu un vīriešu konkurencē atsevišķi, tiek apbalvots TOP3.

         21.097km ar dāvanu kartēm no Nike 1.v.-40, 2.v.-30, 3.v.-20 euro vērtībā.

        10km un 5km distancēs TOP3 tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām no Mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem.

        Kopējais balvu fonds 500eiro.

Pēc finiša katrs dalībnieks saņem atspirdzinošu dzērienu un vieglu uzkodu.

 

VII. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nosacījumi

 1. Dalībnieku limits katrā plūsmām ir 50 cilvēki.
 2. Sacensības notiek bez skatītajiem.
 3. Sacensību laikā ģērbtuves netiek nodrošinātas.
 4. Katrs sacensību dalībnieks tiek akreditēts, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nolūkos organizatori akreditēs tikai sacensību dalībniekus. Pavadošais personāls uz sacensībām netiek akreditēts un netiek pielaists.
 5. Akreditēšana notiks starta numuru izdalīšanas laikā, katrs akreditētais sacensību dalībnieks saņems aproci.
 6. Starta, finiša un dzeršanas punktu zonā var atrasties tikai akreditētas personas.
 7. Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par 7 gadiem.
 8. TOP3 sasniegušie dalībnieku tiks apbalvoti uzreiz pēc finiša sasniegšanas.
 9. Dalībniekiem pēc finiša Lūdzam nepulcēties un aicinām atstāt sacensību norises vietu uzreiz pēc Jūsu finiša.
 10. Sacensību laikā par epidemioloģisko drošību atbildīgā persona - Arturs Onzuls (telefona numurs: 28606372).

 

Sacensību galvenais tiesnesis

J.Razgalis

 

 

Ziņas

Foto

Video