Ziņo par pārkāpumu

Atpakaļsaite. Piekrītu sniegt papildu informāciju par notikumu?

Ja piekrītat sniegt papildu informāciju, lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju
Norādiet iespējami konkrētus faktus, kas liecina par pārkāpuma. Ja nepieciešams, papildu dokumentu kopijas vai izvērstāku pārkāpuma aprakstu pievienojot iesnieguma pielikumā.
LVS Ētikas un Disciplinārā politika.pdf

Pielikums

Viena datne, maksimālais izmērs 5MB.
Atļautie datņu formāti: .txt, .docx, xlsx, .pdf, .jpeg, .png