Latvijas Vieglatlētikas savienība

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība"
Reģistrācijas numurs LV40008029019
Juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV – 1009, Latvija
Faktiskā adrese Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis +371 29511674
E-pasts lvs@athletics.lv
Mājas lapa Latvijas Vieglatlētikas Savienība
Banka

Konts
SEB Banka
UNLALV2X
LV89UNLA0002200700380

 

 
Dmitrijs Miļkevičs Kaspars Gabaliņš-Briška Lauris Madžuls
 dmitrijs.milkevics@athletics.lv kaspars@athetics.lv
+371 20111988
lauris.madzuls@athletics.lv
+371 28355250
Ģenerālsekretārs Sporta direktors Sacensību direktors

 
Ieva Bļusina Dita Migala Svetlana Šatohina  
ieva.blusina@athletics.lv
+371 26421115
lvs@athletics.lv
+371 29511674
svetlana@athletics.lv  
Komunikācijas vadītāja Biroja vadītāja Grāmatvede