Latvijas Vieglatlētikas savienības birojs, rekvizīti

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība"
Reģistrācijas numurs LV40008029019
Juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV – 1009, Latvija
Faktiskā adrese Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis +371 29511674
E-pasts lvs@athletics.lv
Mājas lapa Latvijas Vieglatlētikas Savienība
Banka

Konts
SEB Banka
UNLALV2X
LV89UNLA0002200700380

Ineta Radeviča  Dmitrijs Miļkevičs Genādijs Ļebedevs
ineta.radevica@athletics.lv  dmitrijs.milkevics@athletics.lv genadijs.lebedevs@athletics.lv
Prezidente  Ģenerālsekretārs Sacensību komercdirektors

Ieva Bļusina Svetlana Šatohina Dita Migala
ieva.blusina@athletics.lv svetlana@athletics.lv lvs@athletics.lv
Komunikācijas vadītāja Grāmatvede Biroja vadītāja
   
Ronalds Arājs    
ronalds.arajs@athletics.lv
T.: +371 27885477
   
Izlases direktors