MEŽAPARKA 10KM SKRĒJIENS (0)

Norises datums: 20/06/2021 - 20/06/2021 Norises vieta: Mežaparks, Rīga
Nolikums Pieteikuma forma Statistika/Rezultāti

MEŽAPARKA 10KM SKRĒJIENS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās MEŽAPARKA 10KM SKRĒJIENS – (turpmāk – Sacensības).

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt vieglatlētiku.

3. Sacensības organizē biedrība Rīgas pilsētas Imantas apkaimes attīstības biedrība (turpmāk – Organizators), reģ. nr. 40008262886, atbildīgā persona par sacensībām – Arturs Onzuls (tālr. 28606372), sadarbībā ar Līvānu novada vieglatlētikas klubu, reģ. nr. 40008062812 un www.racetiming.lv. II. Sacensību norises vieta un laiks

4. Sacensības notiek 2021. gadā 20. jūnijā.

5. Sacensības notiek Mēžaparkā, Rīgā, precīza sacensību trase tiks publicēta www.racetiming.lv

6. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnē, www.skriesim.lv, www.racetiming.lv III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

7. Sacensības norisinās vienā vecuma grupā: pieaugušie - sievietes un vīrieši tiks vērtēti atsevišķi. 8. Sacensību distances un starta laiks:

8.1. 09:00 - 10km skrējiens tiem, kam prognozējamais finiša laiks ir ātrāks par 40min.

8.2. 10:00 - 10km skrējiens tiem, kam prognozējamais finiša laiks ir lēnāks par 40min.

8.3. Nepieciešamības gadījumā var tikt atvērts papildu starta logs.

9. Sacensības notiek saskaņā ar vieglatlētikas sacensību noteikumiem.

10. Sacensību trase ir starptautiski sertificēta, trases sertifikāts ir ievietots www.racetiming.lv un www.athletics.lv.

11. Sacensību rezultāti tiks ievietoti www.athletics.lv un www.skriesim.lv lapās, augstvērtīgie rezultāti (virs 900 World Athletics punktiem var tikt publicēti www.worldathletics.org).

12. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nolūkos organizatori nepiegādās ūdeni sacensību laikā. Katram sacensību dalībniekam būs iespēja novietot savu marķēto dzeršanas pudeli uz speciāli ierīkota galda.

13. Sacensību galvenais tiesnesis – Arturs Onzuls (telefona numurs: 28606372)

14. Papildu informāciju par Sacensību norisi iespējams saņemt pa tālruni 28606372 (Arturs Onzuls) vai pa e-pastu rag@racetiming.lv. V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

15. Pieteikties sacensībām var elektroniski līdz 18.06.2021 22:00 www.racetiming.lv lapā.

16. Dalības maksa – 7 Eur.

17. Ja dalībnieks neierodas uz startu, dalības maksa netiek atgriezta.

18. Sacensību atcelšanas gadījumā dalības maksa tiek atgriezta vai pārnesta un nākamo posmu.

19. Par organizācijas pieteikto dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām atbild pieteicēja organizācija.

20. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks, kurš piesakās Sacensībām individuāli ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā.

21. Par nepilngadīgā Sacensību dalībnieka, kurš piesakās Sacensībām individuāli, veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām atbild nepilngadīgās personas likumīgais pārstāvis, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā.

22. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

23. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.

24. Pretenzijas tiek pieņemtas, iemaksājot 30 euro. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

25. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

26. Sacensībās apbalvo godalgoto vietu ieguvējus. VII. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nosacījumi

27. Dalībnieku limits katrā starta laikā ir 50 cilvēki.

28. Sacensības notiek bez skatītajiem.

29. Sacensību laikā ģērbtuves netiek nodrošinātas.

30. Katrs sacensību dalībnieks tiek akreditēts, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nolūkos organizatori akreditēs tikai sacensību dalībniekus. Pavadošais personāls uz sacensībām netiek akreditēts un netiek pielaists.

31. Akreditēšana notiks starta numuru izdalīšanas laikā, katrs akreditētais sacensību dalībnieks saņems aproci.

32. Starta, finiša un dzeršanas punktu zonā var atrasties tikai akreditētas personas.

33. Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par 7 gadiem.

34. Apbalvošana klātienē notiks tikai individuāli.

35. Sacensību laikā par epidemioloģisku drošību atbildīgā persona - Arturs Onzuls (telefona numurs: 28606372)

Sacensību galvenais tiesnesis A.Onzuls

Ziņas

Foto

Video