Tõrva spordiklubi „Viraaž“ heited, II etapp > Lodes grūšana

( 18.05.2019. )