Vieglatlēti aicināti piedalīties Atlētu komisijas vēlēšanās

Ieva Bļusina, 16/06/2021 17:00

Latvijas čempionāta norises laikā notiks Atlētu komisijas vēlēšanas, kas notiek reizi četros gados.

Atlētu komisijas galvenais uzdevums ir apspriest idejas, risināt jautājumus un paust viedokli, kas saistīts ar atlētu tiesībām un pienākumiem treniņu procesā, sacensībās Latvijā un ārzemēs. Komisijas locekļi aktīvi iesaistās Komisijas darbībā un ziņo par savu darbu un priekšlikumiem Latvijas Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretāram un valdei.

Vēlēšanās drīkst piedalīties visi Latvijas vasaras čempionātam pieteiktie dalībnieki.

Komisijas sastāvs
Komisijas sastāvā ir 9 locekļi, no kuriem 6 Latvijas vasaras čempionāta laikā ievēlē Latvijas vasaras čempionātam pieteiktie dalībnieki, bet 2 (divus) izvirza komisija no iepriekšējā sastāva.
Komisijas locekļi no sava vidus izvirza un ievēlē komisijas vadītāju, kā arī vadītāja vietnieku.
Darbības laikā LVS valde var veikt izmaiņas komisijas sastāvā. Par  komisijas nolikuma neievērošanu LVS valde un komisijas locekļi var lemt par izmaiņām sastāvā.
Komisijas sastāvā automātiski tiek iekļauts atlēts, kurš ievēlēts Pasaules vai Eiropas Vieglatlētikas asociācijas Atlētu komisijā, Starptautiskās vai Latvijas Olimpiskās komitejas komisijā.
Komisijas pilnvaru laiks ir 4 gadi no dienas, kad Savienības valde apstiprinājusi komisijas personālsastāvu.
Komisijas sanāksmes tiek organizētas ne retāk kā 4 reizes gadā, no kurām vismaz 2 jāpiedalās obligāti.

Vēlēšanas
1. Komisijas locekļu kandidātiem līdz 21. jūnijam jāaizpilda pieteikuma anketa šeit.
2. Prasības Komisijas locekļu kandidātam: vismaz 1 (vienu) reizi piedalījies/usies Latvijas čempionātā un bijis/usi Latvijas pieaugušo izlases sastāvā pēdējo 6 gadu laikā.
3. Informācija par precīzu  vēlēšanu norises laiku būs pieejama sacensību norises laikā.
4. Informācija par Komisijas locekļu kandidātiem (motivācija, īsa biogrāfija) būs pieejama athletics.lv
5. Balsot var Latvijas čempionāta dalībnieki, uzrādot savu sacensību numuru.
6. Balsošanas biļetenā jāatzīmē 6 komisijas locekļu kandidāti.
7. 6 komisijas locekļu kandidāti ar visvairāk iegūto balstu skaitu tiks ievēlēti par Komisijas locekļiem, ņemot vērā sadalījumu: 3 sportisti pārstāv skriešanas disciplīnas un 3 sportisti – tehniskās disciplīnas.
8. Vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti divu dienu laikā pēc Latvijas čempionāta noslēguma http://athletics.lv.

Pašreizējais komisijas sastāvs – šeit.