Atlētu komisija

LVS, 29/09/2017 10:38

Atlētu komisija
Līna Mūze - priekšsēdētāja 
Elvijs Misāns - vietnieks
Lauma Grīva
Agnese Pastare
Gunta Vaičule
Ansis Brūns
Edgars Eriņš
Jānis Višķers

Jautājumus un ieteikumus par Atlētu komisijas darbību brīvā formā var sūtīt uz e-pasta adresi atletukomisija@athletics.lv