Informācija pieaugušo izlases sportistiem par plānotajām sacensībām ārzemēs

Ieva Bļusina, 21/05/2021 09:00

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, informējam, ka pieaugušo izlases sportistiem ir atļauts piedalīties sacensībās ārzemēs, ja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) apstiprina mūsu iesniegto sportistu sarakstu uz konkrētam sacensībām, ar atvieglojumiem saistībā ar pašizolāciju Latvijā, lai sportisti un treneri varētu turpināt savus pienākumus. 

Ja personas ārpus Latvijas būs uzturējušās ilgāk par trīs diennaktīm, IZM apstiprinātajiem pieaugušo izlases sportistiem un treneriem nav nepieciešams ievērot 10 dienu pašizolāciju, atgriežoties Latvijā, ja 24 stundu laikā pēc ierašanās Latvijā persona ir veikusi Covid-19 testu un infekcija tajā nav noteikta. Ja persona ārzemēs pavada mazāk par 72 stundām, tad nepieciešams veikt testu Latvijā un iekļauties šo stundu limitā.

Sportistiem un treneriem, kuri plāno piedalīties sacensībās ārzemēs un vēlas saņemt saskaņojumu no IZM, lai uz personām attiektos Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktais izņēmums, lūgums par to rakstiski mūs informēt vismaz nedēļu pirms izbraukšanas uz sacensībām. Uz e-pastu lvs@athletics.lv nepieciešams iesniegt šādu informāciju:
personas statuss (sportists, treneris)
personas koda pirmā puse
sacensību nosaukums, norises datums un vieta

Pēc informācijas saņemšanas mēs informēsim IZM ar lūgumu saskaņot minēto sportistu un treneru dalību sacensībās. Pēc IZM lēmuma pieņemšanas informēsim sportistus un trenerus.

24 stundu laikā pēc atgriešanās Latvijā personām uz e-pastu lvs@athletics.lv jānosūta aizpildīts un parakstīts apliecinājums (pielikumā) par vairāku noteikumu ievērošanu un atrašanos noteiktajā dzīvesvietā. Personu pienākums ir ievērot šos noteikumus un epidemioloģiskās drošības pasākumu prasības.

Izlases sportistu saraksts pieejams šeit.
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – šeit.
Apliecinājums par noteikumu ievērošanu pēc atgriešanās no sacensībām – pielikumā.