Apstiprināts Latvijas Vieglatlētikas savienības Ētikas kodekss

LVS, 30/11/2017 12:00

Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) valde ir apstiprinājusi LVS Ētikas kodeksu, tādejādi sperot nozīmīgu soli Fair Play principu popularizēšanā šajā sporta veidā.

Pieņemtais ētikas kodekss ir balstīts uz principiem – Godīga Spēle / Fair Play, vienlīdzība, cieņa, godīgums tādos aspektos kā korupcija, interešu konflikts, manipulāciju ar sporta sacensībām novēršana, anti dopinga noteikumi, kā arī privātums un personas datu aizsardzība.

Ētikas kodekss ir izstrādāts, LVS valdei sadarbojoties ar Fair Play kustību Latvijā. Īpašs paldies par ieguldījumu šā dokumenta tapšanā jāsaka zvērinātu advokātu biroja "Deloitte Legal" vadītājam, zvērinātam advokātam Mārim Ligutam, kurš ir arī viens no LVS Ētikas komisijas locekļiem.

Pieņemtais Ētikas kodekss būs galvenais dokuments, izskatot saņemtās sūdzības ar ētikas pārkāpumiem vieglatlētikā saistīto jautājumu risināšanā. Tāpat arī komisija darbosies, pamatojoties uz LVS statūtiem, Ētikas komisijas nolikumu un IAAF saistošajiem noteikumiem.

LVS Ētikas komisija ir no savienības valdes neatkarīga komisija, kas izskata saņemtos pieteikumus par ētikas jautājumu pārkāpumiem vieglatlētikā Latvijā un sniedz ierosinājumu LVS valdei par piemērojamām sankcijām. Pieteikumi, kas tiek iesūtīti uz e-pasta adresi etika@athletics.lv nonāk komisijas locekļu rīcībā, taču neviens no LVS valdes locekļiem, administrācijas vai citām komitejām par to informēts netiek, kamēr jautājums nav skatīts komisijā un nav pieņemts lēmums par sankciju piemērošanu. Šāda kārtība nodrošina personu interešu aizsardzību, kā arī personas datu privātumu.

Komisija, skatot jautājumus par ētikas normu pārkāpumiem, uzklausa iesaistītās puses. Ja pārkāpums tiek atzīts par sodāmu, komisija sagatavo ierosinājumu LVS valdei piemērot noteiktas sankcijas, to argumentēti pamatojot. Valde pieņem galīgo lēmumu par sankciju piemērošanu un pārkāpējam tiek piemērots noteiktais sods.

Saskaņā ar LVS Ētikas kodeksu, sankcijas var tikt piemērotas kā privātpersonām, tā arī atsevišķu pārkāpumu gadījumos ar  LVS saistītajām juridiskajām personām.

Ētikas kodekss ir publicēts LVS mājas lapā internetā šeit, kā arī pieejams drukātā veidā LVS birojā.

Pieteikumus par ētikas jautājumu pārkāpumiem brīvā formā var sūtīt uz e-pasta adresi etika@athletics.lv

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ētikas komisijas vadītāju pa tālr. 20711555

LVS Ētikas komisijas priekšsēdētāja
Baiba Veisa