Ētikas komisija

LVS, 05/05/2014 13:06

 

Ētikas komisija (etika@athletics.lv)
Biruta Grantiņa – komisijas vadītāja
Andis Pauniņš
Vladlens Rožnovs
Aivars SolzemnieksZIŅO PAR PĀRKĀPUMU