Ētikas komisija

LVS, 15/06/2017 17:22

 

Ētikas komisija
Biruta Grantiņa
Dina Vīksna
Māris Liguts
Jānis Karavaičiks

Pieteikumus par ētikas jautājumu pārkāpumiem brīvā formā var sūtīt uz e-pasta adresi etika@athletics.lv