AKTUALITĀTES

Atjaunoti terapeitiskās lietošanas atļaujas kritēriji

Līdz šim visiem Latvijas sportistiem atļauju saņemšanai bija jāpiesakās laicīgi, pirms aizliegtu vielu lietošanas un dalības sporta sacensībās.

Latvijas Antidopinga birojs informē, ka ir izstrādāti kritēriji katram sporta veidam pēc kuriem būs iespējams nodalīt divas sportistu grupas:

  • Sportisti kuru pienākums ir pieteikties laicīgi terapeitiskās lietošanas atļaujai pirms aizliegtu vielu lietošanas undalības sacensībās (sportisti, kuri atbilst 1 vai vairākiem Biroja noteiktajiem konkrētā sporta veida kritērijiem);

  • Sportisti, kuriem būs iespēja pieteikties terapeitiskās lietošanas atļaujai pēc nelabvēlīgu analīžu rezultātu saņemšanas (sportisti, kuri neatbilst nevienam no Biroja noteiktajiem konkrētā sporta veida kritērijiem).

Visiem sporta veidiem ir noteikts, ka sportista iekļaušana pārbaudāmo sportistu reģistrā, iekļaušana Latvijas Olimpiskās vienības zelta, sudraba vai bronzas sastāvā, kā arī iekļaušana Latvijas izlasē vai Latvijas komandā ir bāzes kritēriji, kuri nosaka, ka šādiem sportistiem ir pienākums pieteikties terapeitiskās lietošanas atļaujai priekšlaicīgi pirms aizliegtu vielu lietošanas un dalības sacensībās, jo sportisti, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, ir daudz informētāki par antidopinga prasībām un šāds informētības līmenis no šādiem sportistiem arī tiek sagaidīts. 

Vēršam uzmanību, ka sportista neatbilstība nevienam no konkrētajam sporta veidam noteiktajiem kritērijiem nenozīmē, ka sportistam automātiski tiek piešķirta terapeitiskās lietošanas atļauja, bet gan tiek dota iespēja pieteikties Birojā, lai pēc tam Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija izvērtētu pieteikumu un lemtu par piešķiršanu vai nepiešķiršanu jau pēc nelabvēlīgu analīžu rezultātu saņemšanas. Šie kritēriji neaizliedz joprojām atļaujai pieteikties laicīgi, bet nodala daļu sportistu, kuriem tiek dota iespēja pieteikties arī pēc nelabvēlīgu analīžu rezultātu saņemšanas, tādā veidā potenciāli mazinot antidopinga noteikumu pārkāpumus aiz nezināšanas, informācijas trūkuma par atļauju saņemšanas nepieciešamību. 

Biroja mērķis ir nodrošināt godīgu un tīru sportu Latvijā, sportu bez krāpšanās, lai kuros godīgā ceļā tiek uzlaboti sportiskie rezultāti. Līdz ar to, šādu kritēriju ieviešana Birojam dos iespēju nodalīt sportistus, kuri potenciāli krāpjas un kuri ir lietojuši aizliegtās vielas, nezinot par atļaujas saņemšanas nepieciešamību.

Kritēriji stājas spēkā 2023. gada 7. augustā, tie ir pieejami Biroja mājas lapā, sadaļā “Kritēriji savlaicīgai TLA pieteikuma iesniegšanai”.

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Antidopinga birojs