Latvian U16 championships and Latvian U14 Combined events championships (4)

Period: 20/07/2020 - 21/07/2020 Location: Jekabpils Category: Other

Comments (4)

Lauris Madžuls 13/07/2020 10:11, 4 years ago
Veiktas nelielas izmaiņas sacensību programmā: 2000m skrējiens notiks 1.dienā, bet 1500m kavēkļu skrējiens pārcelts uz sacensību 2.dienu.
Lauris Madžuls 17/07/2020 15:08, 3 years ago
Mazās zviedru stafetes starts būs no speciālām atzīmēm. Pirmo (100m) un otro (200m) posmu dalībnieki veiks pa savu celiņu, pēc otrās maiņas koridora beigām dalībnieki pāries uz kopējo celiņu (300 m posms).
Siguldas Sporta skola 21/07/2020 19:49, 3 years ago
Zēniem 4x100m stafetē nav rezultātu.
Jēkabpils Sporta skola 30/07/2020 19:05, 3 years ago
Diemžēl tehnisku iemeslu dēl 4x100m stafešu skrējiena rezultāti zēniem netika fiksēti. Atvainojamies par tehnisko kļūmi.