Latvijas Vieglatlētikas savienības valde

Prezidents Arnis Lagzdiņš
Viceprezidents Andris Smočs
Viceprezidente Ludmila Beļikova
Valdes loceklis Baiba Bļodniece
Valdes loceklis Emīls Jakrins
Valdes loceklis Laine Kreicere
Valdes loceklis Edvīns Krūms
Valdes loceklis Māris Liguts
Valdes loceklis Sandijs Pinkulis
Valdes loceklis Andris Vilcmeiers
Valdes loceklis Ieva Zunda