Riga championships (0)

Period: 31/05/2019 - 01/06/2019 Location: Ogre Category: Other

Results

Augstvērtīgākie rezultāti.xlsx
Regulation Timetable Application form Statistics & Results

Ņemot vērā juridisko biedru komentārus par sacensību programmu, 110m/b un 100m/b skrējieni notiks sacensību 2.dienā, kā tas bija sākotnēji norādīts sacensību nolikumā.