IEPIRKUMA “Sporta inventāra piegāde” nolikums

LVS, 19/11/2020 12:00

IEPIRKUMA  “Sporta inventāra piegāde” (identifikācijas Nr. LVS 2020/1) nolikums pieejams šeit
Pielikums Nr. 1 
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5