Rugāju sporta centrs

Reģistrācijas numurs:
40008070932
Juridiskā adrese:
Kurmenes iela 87A, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Faktiskā adrese:
Kurmenes iela 87A, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Vadītājs:
Lauris Krēmers
Kontaktpersona:
Lauris Krēmers
Telefons:
28606972
E-pasts:
lauris.kremers@gmail.com
Mājas lapa:
http://rugaji.lv/pages/sports-centrs.html

Sportisti