Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem > 300m

1. skrējiens

( 31.05.2022. )

2. skrējiens

( 31.05.2022. )

3. skrējiens

( 31.05.2022. )