Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem > 60m barjerskrējiens

1. skrējiens

( 31.05.2022. )

2. skrējiens

( 31.05.2022. )