Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā > Lodes grūšana

( 04.07.2020. 10:00 )