Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā > Lodes grūšana

( 04.07.2020. 14:00 )