Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā > 2000m soļošana

1. skrējiens

( 08.05.2018. )

2. skrējiens

( 08.05.2018. )