Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā > 200m

1. skrējiens

( 08.05.2018. )

2. skrējiens

( 08.05.2018. )