Vidzemes zonas sacensībasJauno vieglatlētu kauss > 100m

( 05.05.2004. )