Rīgas čempionāts,stadions Daugava > Vesera mešana

( 05.06.2015. )