Baltijas valstu sacensības soļošanā,Bristonas > 3000m soļošana

( 25.04.2015. )