LVS DROŠĪBAS PROTOKOLS

Rebeka Ozolniece, 25/01/2022 09:00
FOTO: Guntis Bērziņs

Sacensības norisinās atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 09. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 720) un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 662) noteiktajiem ierobežojumiem un prasībām epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Rūpējoties par savu un apkārtējo veselību, ikvienai sacensību norisē iesaistītajai personai jāievēro valstī esošie noteikumi un LVS izstrādātais drošības protokols.

Atceries:

  • Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar  primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros. Pirmsskolas izglītības izglītojamie sacensībās drīkst piedalīties, ja tie pirms sacensību norises veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas ir negatīvs.

  • ​​​​Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).

  • Sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas (ievērojot to lietošanas prasības - tiek aizsegta mute un deguns),  izņemot sportistus sacensību norises laikā. No 25. janvāra obligāta prasība visām sacensību vietā esošajām personām ir medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru lietošana.

  • Sportistiem sejas maskas lietošana nav obligāta tikai iesildīšanās procesa laikā un startējot sacensībās (ierodoties sektorā vai starta zonā skriešanas disciplīnās). Pārējā sacensību laikā sportistiem tāpat kā ikvienai citai sacensību norisē iesaistītajai personai sejas maskas lietošana ir OBLIGĀTA (t.sk. pulcēšanās vietā, apbalvošanā utt.)

  • Sacensības norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā un norisē).

Sacensību dalībnieki, kuri pārkāpj drošības protokola prasības un/vai atsakās ievērot sacensību organizatora prasības, var tikt diskvalificēti un izraidīti no sacensību norises vietas. Personas, kas apzināti pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.

Pilnu "LVS Covid19 drošības protokolu" meklē pielikumā.