17. aprīlī paredzētais Latvijas ziemas čempionāts mešanu disciplīnās ir atcelts

Ieva Bļusina, 08/04/2021 16:00

Pēc vairākkārtējam konsultācijām un diskusijām ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Latvijas Sporta federāciju padomi, ir secināts, ka Latvijas ziemas čempionāts mešanu disciplīnās neatbilst šobrīd spēkā esošajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Līdz ar to diemžēl šo sacensību rīkošana ir aizliegta.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācija valstī, ceram tuvākajā laikā atgriezties sacensību apritē.