Vispārējas vadlīnijas vieglatlētikas sacensību organizēšanai un norisei COVID-19 izplatīšanās laikā

Ieva Bļusina, 10/07/2020 19:00

Latvijas Vieglatlētikas savienība izstrādājusi vadlīnijas, kas sagatavotas, pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Ieteikumi attiecas uz sacensību organizēšanā iesaistītajām personām (rīkotāji, tiesneši, tehniskie darbinieki), sacensību dalībniekiem, sportistu treneriem un skatītājiem. 

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, sacensību norises vietā esošajām personām  jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:

  • sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
  • vietās, kur tas ir iespējams, jāievēro divu metru fiziska distance; sacensību organizatori nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai; dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem; 
  • tribīnēs esošās personas ievēro divu metru fizisku distanci; 
  • komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina drūzmēšanos sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu; 
  • par pieteikto dalībnieku atsaukšanu vai citām izmaiņām starta sarakstos komandu pārstāvji/treneri telefoniski sazinās ar sacensību sekretāri/galveno tiesnesi; 
  • netiek organizēta dalībnieku pulcēšanās vieta jeb call room  pirms katras disciplīnas. Sacensību dalībniekiem  patstāvīgi jāierodas starta vietas zonā vai sektorā, lai atzīmētos pie veida sekretāra vai speciāli nozīmēta tiesneša; 
  • noslēdzoties skrējieniem un tehniskajiem veidiem, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.); 
  • apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.); 
  • sacensību dalībnieki ģērbtuvēs neuzkavējas ilgāk par 15 minūtēm.