Sportista licences saņemšanai būs jāapgūst antidopinga apmācības programma I Run Clean™

LVS, 05/12/2019 09:00
Guntis Bērziņš

2020. gada sacensību sezonā U18 un vecākiem grupas sportistiem būs jāapgūst antidopinga apmācības programma I Run Clean™, lai saņemtu Latvijas Vieglatlētikas savienības sportista licenci.

Ņemot vērā pēdējo gadu laikā konstatētos antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumus mūsu sporta veidā, Vieglatlētikas savienība ir nolēmusi aktīvāk iesaistīties sportistu un treneru izglītošanā par tīru sportu un antidopinga noteikumu ievērošanu.

2017. gadā Eiropas Vieglatlētikas asociācija prezentēja  I Run Clean™ antidopinga e-apmācības platformu. Tā ir vienkārši izmantojama interaktīvā programma, kas sevī ietver astoņas vienības, sākot no vērtībām un lēmumu pieņemšanu, beidzot ar zināšanu bāzi, kas nodrošina izpratni par noteikumiem un procedūrām, kā arī citu informāciju, kas ir nepieciešama, lai aktīvi iesaistītos cīņā pret dopingu sportā.

I Run Clean™ sertifikāts ir skaidrs un spēcīgs apliecinājums, ka sportisti ciena sevi, savu veselību un konkurentus, ievērojot sporta noteikumus.

I Run Clean™ programma ir pieejama gan latviešu, gan angļu valodā šeit. Tās aizpildīšanai nepieciešamais laiks ir līdz 40 minūtēm. Pēc sertifikāta iegūšanas saņemtais kods (64 ciparu un burtu kombinācija), kā arī sertifikāta izsniegšanas datums jānorāda licencēšanas pieteikumā. Aizpildīta licencēšanas pieteikuma anketa jānosūta uz e-pastu lvs@athletics.lv.

Atgādinām, ka licence derīga no attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra (vai no izdošanas datuma) līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim. Sportists sezonas laikā (no attiecīgā gada 1.janvāra līdz attiecīgā gada 31.decembrim) drīkst pārstāvēt ne vairāk kā divas organizācijas. Sportists drīkst pārstāvēt divas organizācijas tikai tad, ja viena no sportista pārstāvamajām organizācijām ir sporta klubs un otra sportista pārstāvamā organizācija ir pašvaldība vai pašvaldības dibināta organizācija.

Maksa par licenci:
U14 vecuma grupas zēniem un meitenēm – 5,00 EUR
U16 vecuma grupas jauniešiem – 7,00 EUR
U18 vecuma grupas jauniešiem – 15,00 EUR
U20 vecuma grupas junioriem – 20,00 EUR
Pieaugušajiem – 30,00 EUR

Licencēšanas pieteikuma veidlapa – pielikumā.