Izsludināts Sporta stipendiju konkurss

LVS, 10/10/2019 15:00

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) izsludina Sporta stipendiju konkursu 2019./2020. mācību gadam. Pieteikšanās Sporta stipendiju konkursam – līdz 2019. gada 16. oktobrim. Sporta stipendiju finansēšanas avots ir valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) paredzētie budžeta līdzekļi.

Sporta stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām.

Līdz š.g. 16. oktobrim bakalaura, maģistra vai doktora programmās studējošie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti tiek aicināti pieteikties Sporta stipendijai. Uz Sporta stipendiju var kandidēt tie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kas sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības valstīs.

Konkursa kritēriji, izvēloties stipendiātus, ir kandidātu sekmes augstākās izglītības iestādē, kā arī sasniegumi sportā. Sporta stipendija tiks piešķirta tiem pretendentiem, kuri atbilstoši kritērijiem saņēmuši lielāko punktu skaitu. Piešķirto Sporta stipendiju apmērs atkarīgs no pieejamā stipendiju fonda attiecīgajā gadā, tomēr tas nepārsniedz 1500 EUR vienam studentam par vienu studiju gadu. Piesakoties Sporta stipendijai līdz 16. oktobrim, stipendijas ieguvēji pirmo maksājumu saņems divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas ar LSFP.  Pretendentu iesniegumus vērtēs Sporta stipendiju komisija, kuras sastāvā darbojas pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Augstskolu sporta savienības un Latvijas Sporta federāciju padomes.

Pieteikties Sporta stipendijai var līdz 2019. gada 16. oktobrim, nepieciešamo (parakstīto) dokumentu oriģinālus iesniedzot vai atsūtot uz LSFP biroju Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013. Savukārt aizpildītu sportisko sasniegumu veidlapu lūdzam atsūtīt arī elektroniskā veidā uz LSFP e-pasta adresi lsfp@lsfp.lv un egils.purins@lsfp.lv.

Konkursa nolikums pieejams šeit.
Pieteikuma iesniegums šeit.
Sportisko sasniegumu veidlapas pieejamas šeit.