Atgādinājums par sportistu licenču iegādi un izlases kandidātu pasu derīguma termiņu

LVS, 16/05/2019 10:00

Tuvojoties vasaras sacensību sezonai, Latvijas Vieglatlētikas savienība atgādina par nepieciešamību iegādāties sportistu licences, kā arī pārbaudīt izlases kandidātu pasu derīguma termiņu.

LVS izdotā licence dod tiesības sportistam piedalīties Latvijas čempionātos telpās un stadionā, tikt iekļautam Latvijas Nacionālās izlases sastāvā startiem Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās, ja ir izpildīti LVS noteiktie dalības kritēriji, un iegūt LVS reitinga punktus.

Licence derīga no attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra (vai no izdošanas datuma) līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim.

Sportists sezonas laikā (no attiecīgā gada 1.janvāra līdz attiecīgā gada 31.decembrim) drīkst pārstāvēt ne vairāk kā divas organizācijas. Sportists drīkst pārstāvēt divas organizācijas tikai tad, ja viena no sportista pārstāvamajām organizācijām ir sporta klubs un otra sportista pārstāvamā organizācija ir pašvaldība vai pašvaldības dibināta organizācija.

Licenci var pieprasīt organizācija, treneris vai sportists, aizpildot licencēšanas anketu, un nosūtot aizpildītu licencēšanas anketu uz LVS elektroniskā pasta adresi lvs@athletics.lv

Maksa par licenci:
U14 vecuma grupas zēniem un meitenēm – 5,00 EUR
U16 vecuma grupas jauniešiem – 7,00 EUR
U18 vecuma grupas jauniešiem – 15,00 EUR
U20 vecuma grupas junioriem – 20,00 EUR
Pieaugušajiem – 30,00 EUR

Licencēšanas nolikums un pieteikuma veidlapa – ziņas pielikumā.

Tāpat LVS atgādina par izlases kandidātu pasu derīguma termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 6 mēnešiem kopš izlases sacensību norises laika. Visiem, kam personu apliecinošā dokumenta termiņš ir mazāks, ir jāsamaina dokuments.