Līdzjūtība

LVS, 09/03/2019 15:00

Latvijas vieglatlētu saime sēro par 98. dzīves gadā mūžībā aizgājušo Irmu Jaunzemi.

Irma Jaunzeme (1922. gada 14. februāris – 2019. gada 8. marts)

Savā ilgajā mūžā Irma Jaunzeme vienmēr bijusi uzticīga vieglatlētikai – sporta veidam, kurā viņa bija veiksmīga jaunības gados. Laika posmā no 1939. gada līdz 1948. gadam Irma Jaunzeme deviņkārt kļuva par republikas čempioni (400 m, tāllēkšanā, pieccīņā un stafetes skrējienos) un seškārt viņas vārds ierakstīts Latvijas rekordu hronikā (stafetes skrējienos).

Izbeidzot aktīvās sporta gaitas, I.Jaunzeme visu turpmāko dzīvi veltīja dažādiem sabiedriskiem pienākumiem. Tie bija kā republikas vieglatlētu izlases vecākās treneres, arī Latvijas vieglatlētikas tiesnešu vadības, arī jauno vieglatlētu sporta skolu vadības pienākumi. 1980. gada Olimpiskajās spēlēs Maskavā Irma Jaunzeme bija viena no nedaudzajiem vieglatlētikas tiesnešiem no Latvijas. Ilgus gadus un neskaitāmnās sacensībās I.Jaunzeme bija sacensību galvenā sekretāre.

Daudzas jauno vieglatlētu paaudzes rudeņos kāri tvērušas jauniešu laikrakstā publicētos ikgadējos Latvijas labāko vieglatlētu sarakstus, kurus, būdama jauniešu vieglatlētikas statistiķe, profesionāli un skurpulozi veidoja Irma Jaunzeme.

Irmas Jaunzemes veiktais darbs un gaišais tēls vienmēr paliks mūsu atmiņās par lielo uzticību Latvijas vieglatlētikai.

Atvadīšanās no aizgājējas un bēru cermonija ceturtdien, 14. martā, plkst. 15:00 Rīgas Krematorijā.