Latvijas Vieglatlētikas savienības paziņojums

LVS, 27/11/2018 12:00

Saskaņā ar Vieglatlētikas integritātes vienības (Athletics Integrity Unit) publiskās informācijas politiku Vieglatlētikas integritātes vienība (Athletics Integrity Unit) ir konstatējusi faktu, ka 2018. gada 22. novembrī Inetai Radevičai noteikta sportistes darbības pagaidu pārtraukšana, liedzot piedalīties sacensībās, līdz Starptautiskās Olimpiskās komitejas tālākai lietas izskatīšanai. Darbības pagaidu pārtraukšana ir sekas tam, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja veica papildus pārbaudes 2012. gada Londonas Olimpisko spēļu laikā ņemtajām provēm.

Latvijas Vieglatlētikas savienības valde ir apstiprinājusi Inetas Radevičas 2018. gada 27. novembra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no valdes priekšsēdētajas jeb prezidentes amata pienākumu pildīšanas. Turpmāk valdes priekšsēdētāja funkcijas pildīs Latvijas Vieglatlētikas savienības viceprezidenti Andris Smočs un Jānis Upenieks, kuriem ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi.

Inetas Radevičas paziņojums

Cienījamie Latvijas Vieglatlētikas savienības Juridiskie biedri, Latvijas sportisti, treneri un līdzjutēji!

Visa mana darbība Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentes amatā vienmēr ir bijusi vērsta tikai uz vienu mērķi – palīdzēt stiprināt, attīstīt  un popularizēt Latvijas vieglatlētiku, atvieglot dzīvi sportistiem un treneriem. Viņi, neskatoties uz milzu grūtībām, pašaizliedzīgi turpina strādāt – audzina veselīgu paaudzi ar stipru raksturu un nes Latvijas vieglatlētikas vārdu pasaulē.

Gandrīz divu gadu laikā, strādājot Latvijas Vieglatlētikas savienībā, man kopā ar savienības valdi un kolēģiem ir izdevies paveikt būtiskus darbus, piesaistīt jaunus atbalstītājus, ieviest bērnu un jauniešu programmas, ko ir svarīgi turpināt. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, lai realizētu iesāktos projektus un nepakļautu Latvijas Vieglatlētikas savienību nekādiem riskiem, es esmu pieņēmusi lēmumu atkāpties no Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentes amata.

Vieglatlētikai es esmu veltījusi visu savu mūžu, man rūp šī sporta veida nākotne Latvijā, kā arī Latvijas Vieglatlētikas savienības darba veiksmīga attīstība sadarbībā ar Eiropas un Pasaules vieglatlētikas organizācijām.

Es atbalstu Fair Play principus un esmu pārliecināta, ka Latvijas Vieglatlētikas savienībai ir jābūt tai institūcijai, kura demonstrē visaugstākos ētikas standartus un vislielāko neiecietību pret aizliegtu vielu lietošanu sportā. Ņemot to vērā, mans pienākums šajā situācijā ir pašai vadīties no šiem ētikas standartiem un atkāpties no savienības prezidentes amata.  Neskatoties uz to, ka apzināti neesmu lietojusi aizliegtas vielas, man ir jāuzņemas atbildība par notikušo un attiecīgi jārīkojas.

Mans lēmums nav viegls, bet izsvērts un pārdomāts. Es turpināšu būt aktīvs Latvijas sporta sabiedrības loceklis un ceru, ka nākotnē spēšu būt noderīga sportam un palīdzēt Latvijas vieglatlētikai.

Paldies ikvienam par kopīgo darbu. Paldies visiem, kuri mani atbalstīja un atbalsta.