C kategorijas treneru mācības

LVS, 08/12/2017 11:00

Jau vairāk kā 10 gadus biedrība „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” realizē C kategorijas treneru mācības. 

Latvijas Treneru tālākizglītības centra (LTTC) darba kvalitāti atzinīgi novērtējuši gan sporta nozares profesionāļi, gan izglītības nozares profesionāļi, kā rezultātā centrs kļuvis par akreditētu izglītības iestādi.

Arī šogad mācībām tiek aicināti pievienoties sportisti, treneri vai sporta interesenti, lai iegūtu Latvijas valsts atzītu trenera sertifikātu, kas sniedz iespēju likumīgi strādāt par treneri gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā sporta nozarē.  

Mācību sākums: 2018.gada 12.janvārī;
Mācību ilgums: 6 mēneši;
Mācību laiks: piektdienas un sestdienas no plkst. 10.00–15.30;
Mācību maksa: 700 eiro (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 6) - kopējā summa nemainās);
Mācību norises vieta: Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija);
Nepieciešamā izglītība: vidējā izglītība;
Mācību forma: teorētiskās lekcijas;
Mācību noslēgums: 2018.gada jūnijs.

Mācību priekšmeti:

 • Anatomija
 • Fizioloģija;
 • Sporta psiholoģija;
 • Sporta pedagoģija;
 • Treniņu teorija;
 • Sporta medicīna;
 • Sportistu uzturs;
 • Trenera gada plāna izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

 Mācoties LTTC, Jūs:

 • iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
 • varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
 • varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
 • iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
 • iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
 • ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
 • absolvējot mācības saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Pieteikties mācībām un iegūt sīkāku informāciju varat mājas lapā http://treneruizglitiba.lv/C-MACIBAS-PIETEIKTIES.

Uz tikšanos!
Latvijas Treneru tālākizglītības centrs