LSC čempionāts stadionā 2023. 1 posms (0)

Period: 13/05/2023 - 13/05/2023 Location: Rīga Category: Other
Regulation Timetable Statistics & Results

Augstlēkšanā latiņas pacēlumi: no1.00 līdz 1.55 pa 5 cm., tālāk - 1.58-1.61-1.64-1.67-…

News

Photos

Videos