LSC atklātais čempionāts stadionā 6. posms (0)

Period: 19/09/2020 - 19/09/2020 Location: Rīga Category: Other
Statistics & Results

LSC atklātais čempionāts stadionā 5. posms. Sacensību programma: 60m u-12(čempionāts), 200m(čempionāts), 1500m, 10000m(čempionāts). Sacensību laikā sportistiem pirms un pēc skrējieniem būs jāievēro distancēšanās 2 metri! Rīga, stadions "Daugava" 19.09.20. Sacensību sākums pl. 11.00. Numuru izsniegšana no pl. 9.00 līdz 10.30 Reģistrācija tiks veikta athletics.lv mājaslapā vai e-pastā titova_anna@inbox.lv līdz 18.09.20 12.00. Dalības maksa: LSC biedri: pieaugušie 3,00 EUR, seniori (no 62 gadiem) 3,00 EUR Jaunieši (līdz 18 gadiem) 2,00 EUR. Nav LSC biedri: pieaugušie 5,00 EUR, seniori (no 62 gadiem) 5,00 EUR, jaunieši (līdz 18 gadiem) 3.00 EUR. Dalības maksa paredzēta tiešo sacensību sarīkošanas un citu organizatorisko izdevumu daļējai segšanai. Dalības maksas samaksas rekvizīti: biedrība “Latvijas Skriešanas sporta centrs” VRN 40008039750 SEB BANKA SWIFT kods: UNLALV2X Konta Nr: LV 67 UNLA 0002 0264 6937 6 Maksājuma mērķī norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un sacensību posma datumu.

News

Photos

Videos