Latvian U18 and U20 championships (11)

Period: 02/02/2018 - 03/02/2018 Location: Kuldīga Category: Other

Results

athletics.lv

Comments (11)

Aizkraukles novada Sporta skola 03/01/2018 15:27, 6 years ago
Cik var saprast, ka U20 netiek piemēroti normatīvi?
Dzēsts lietotājs 04/01/2018 10:14, 6 years ago
Sveiki! Jā, U20 normatīvi netiek piemēroti. Pilns sacensību nolikums tiks publicēts līdz 5. janvāra plkst. 12.00.
Salaspils sporta skola 16/01/2018 10:12, 6 years ago
Labdien! Vai tiešām jauniešiem, kuri šogad pirmo gadu (pirmo mēnesi) startē U18 vecuma grupā (2002. g.dz.), jāizpilda normatīvs 60 m/b - 9.80 s? Kur to var izdarīt līdz Latvijas čempionātam? Un cik daudzi to var paveikt? Prognozētie 24?
Varbūt tomēr drīkst pieteikt rezultātu, kas sasniegts U16 vecuma grupā pagājušajā gadā?
Dzēsts lietotājs 16/01/2018 11:09, 6 years ago
Normatīvus izstrādā un apstiprina LVS jaunatnes komisija. Attiecībā uz 60 m/b jaunietēm un jauniešiem. Ņemot vērā to, ka šī disciplīna praktiski nav iekļauta nevienās sacensībās, dalībniekus ir ATĻAUTS pieteikt arī ar U16 vecuma grupā sasniegtiem rezultātiem. Ņemot vērā pēdējo 2 gadu dalībnieku skaitu šajā disciplīnā, dalībnieku skaits varētu nepārsniegt pat 20 dalībniekus.
Aizkraukles novada Sporta skola 25/01/2018 11:47, 6 years ago
Vai piesakot dalībniekus čempionātam U20 grupā sistēmā jāuzrādās viņa sasniegtajam rezultātam konkrētajā disciplīnā 2017./2018.gadā?
Dzēsts lietotājs 25/01/2018 15:58, 6 years ago
Ja sportista profilam ir piesaistīts rezultāts konkrētajā disciplīnā, rezultāts parādās automātiski. Pie SB (sezonas labākais rezultāts) parādās rezultāts, kas sasniegts no 01.11.2017. līdz pieteikšanās dienai, savukārt pie PR (personiskais rekords) parādās sportista rezultāts, kas sasniegts telpās (ja runājam konkrēti par šīm sacensībām). Jums piesakot sportistu sistēmā nemaz nav iespējas pierakstīt klāt rezultātu. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai līdz U18 vecuma grupai kā SB parādās rezultāts, kas sasniegts no 01.01.2017. līdz pieteikšanās termiņa beigām.
Dzēsts lietotājs 31/01/2018 11:49, 6 years ago
Dalībnieku un organizāciju ievērībai! Ņemot vērā jaunatnes komisijas izstrādātos normatīvus un pieteikušos dalībnieku skaitu U18 grupā pie starta netiek pielaisti 35 sportisti disciplīnās, kurās sportistu rezultāti ir zemāki nekā noteiktie normatīvi. Ja organizācijas ievēro neprecizitātes sacensību dalībnieku sarakstos, lūgums informēt pa e-pastu: genadijs.lebedevs@athletics.lv.
Nepielaisto dalībnieku sarakstu ir iespējams apskatīt pie katras disciplīnas: https://athletics.lv/lv/event/35672/competitions, kur nepielaistie dalībnieki ir iezīmēti un kreisajā pusē pretī dalībniekam ir ierakstīts "nepielaists". Organizācijas, sadaļā DALĪBNIEKI var atlasīt savas sporta skolas nosaukumu vai ierakstīt meklētājā vārdu "nepielaists" un kopējā orgnizācijas sarakstā konstatēt nepielaistos dalībniekus: https://athletics.lv/lv/event/35672/competitions#participants
Jūrmalas sporta skola 01/02/2018 06:08, 6 years ago
Es nesaprotu šo sistēmu! Divas potenciālās līderes u18 grupā, 60 m nav priekšskrējienu sarakstā! Nedrīkst plikai statistikai noteikt dalībniekus. Es jau iepriekš izteicu neapmierinātību par to, ka sportistus grib iebāzt vienā maisā - daudzcīņnieces un daudzcīņnieki var būt līderi jebkurā disciplīnā. Neņemt vasaras rezultātus vērā un otrādi... Nesaprast sakarību starp 60 un 100 m sprintu, 600 un 800 m..? Qui vadis?
Dzēsts lietotājs 01/02/2018 08:07, 6 years ago
"Es nesaprotu šo sistēmu! Divas potenciālās līderes u18 grupā, 60 m nav priekšskrējienu sarakstā! Nedrīkst plikai statistikai noteikt dalībniekus. Es jau iepriekš izteicu neapmierinātību par to, ka sportistus grib iebāzt vienā maisā - daudzcīņnieces un daudzcīņnieki var būt līderi jebkurā disciplīnā. Neņemt vasaras rezultātus vērā un otrādi... Nesaprast sakarību starp 60 un 100 m sprintu, 600 un 800 m..? Qui vadis? "
Starta protokoli ir izstrādes stadijā. Vienīgais mīnuss ir tāds, ka šī informācija ir publiski apskatāma, kamēr viss vēl ir tikai procesā. Ņemot vērā, ka šī ir salīdzinoši jauna sistēma, kuru sacensību sekretariāts vēl tikai apgūst un tā nemitīgi pilnveidojas, aicinu izrādīt pacietību. Par "iebāzt vienā maisā" īsti nesapratu. Diskusiju aicinu turpināt klātienē vai rakstīt uz e-pastu: genadijs.lebedevs@athletics.lv, kā jau tas tika minēts iepriekšējā komentārā.
Administrators 01/02/2018 09:05, 6 years ago
Ja tiek ievērotas neprecizitātes, tad sazinieties ar atbilstošo sacensību organizatoru.

Ja personai pieteikumā neparādās aktuālais SB/PB vai arī persona vairāk nekā gada laikā nav spējusi tādu uzrādīt, tad ir iespēja uzrakstīt organizatoram e-pastā rezultātu un tā "salīdzinošo" rezultātu atbilstošajā disciplīna. Šis rezultāts pēc organizatora lēmuma var tikt manuāli ierakstīts pieteikumu sarakstā un tiks ņemts vērā, sadalot sportistus pa skrējieniem.