Vidzemes zonas sacensībasJauno vieglatlētu kauss > 1500m

( 05.05.2004. )