NOTIKS TRENERU SEMINĀRS

Rebeka Ozolniece, 14/10/2021 17:00

3. un 4. novembrī treneri tiek aicināti piedalīties tiešsaistes “Vieglatlētikas treneru rudens konferencē 2021”, kuras mērķis ir pilnveidot vieglatlētikas treneru zināšanas par dažādām vieglatlētikas disciplīnām, iepazīties ar aktualitātēm sporta uztura, fizioterapijas, antidopinga un sporta pētniecības jomā.

Lai veidotu vieglatlētikas treneriem saistošāku uzstāšanos un sniegtu nepieciešamās zināšanas, dalībnieki reģistrējoties aicināti iesūtīt jautājumus lektoram par attiecīgo tēmu. Semināra laikā lektors atbildēs uz saņemtajiem jautājumiem, lai veidotos savstarpējs dialogs un būtu ciešāka atgriezeniskā saite.

Konferences tēmas un lektori:

03.11. plkst. 12.30 – 17.30

Mareks Ārents, divu Olimpisko spēļu dalībnieks, vairākkārtējs Eiropas un pasaules čempionātu dalībnieks kārtslēkšanā.
“Kārtslēkšanas tehniskās īpatnības”

Deniss Čerkovskis, četrkārtējs Latvijas olimpietis modernajā pieccīņā, 2004. gadā Atēnās bija viens no veiksmīgākajiem Latvijas olimpiešiem (4. vieta). Šobrīd ir profesionāls sporta treneris.
“Dziļās muskulatūras stiprināšana un specifiskie vingrinājumi”

Jānis Lanka, profesors, habilitēts pedagoģijas doktors, atzīts sporta treniņu teorijas un sporta biomehānikas speciālists. Vairāku grāmatu un 100 zinātnisku rakstu autors.
“Sporta biomehānika un iekšējā ballistika”

04.11 plkst. 10.00 - 17.00

Signe Rinkule, sertificēta uztura speciāliste un sertificēta fizioterapeite, strādā abās jomās. Bijusi lektore Rīgas Stradiņa universitātē un pašreiz Latvijas Sporta akadēmijā.
“Uztura nozīme sportista ikdienā”

Edgars Bernāns, LSPA sporta un zinātnes centra pētnieks, Sporta zinātņu doktorantūras students, vairāku zinātnisko darbu autors un lektors.
“LSPA Veselības aprūpes sportā izpētes centra iespējas”

Māris Urtāns, divu Olimpisko spēļu dalībnieks, vairākkārtējs Eiropas un pasaules čempionātu dalībnieks lodes grūšanā.
“Lodes grūšanas un diska mešanas tehnikas uzlabošana”

Ivans Šapošņikovs, Latvijas Antidopinga biroja eksperts izglītības un informācijas jautājumos.
“Aktualitātes antidopinga jomā”

Māris Grīva, treneris ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi. Bijis olimpiskā čempiona  Daiņa Kūlas un olimpietes Laumas Grīvas treneris. Šobrīd trenē meitu Māru un Gundegu, dēlu Jāni Svenu Grīvu.
Lauma Grīva, trešā visu laiku labākā tāllēcēja Latvijā, Olimpisko spēļu dalībniece, vairākkārtēja Eiropas un pasaules čempionātu dalībniece. Ieguvusi arī maģistra grādu sporta zinātnēs un vieglatlētikas vecākā trenera kvalifikāciju.
“Pieredze un zināšanas par tāllēkšanu”

Dalības maksa:

Studentiem (topošajiem treneriem un topošajiem sporta skolotājiem) – 55 eiro
Vieglatlētikas treneriem – 55 eiro
Citām personām – 75 eiro

Lai pieteiktos konferencei, lūgums aizpildīt reģistrācijas anketu šeit līdz 27. oktobrim.

Semināra apmaksas veidi, kas jānorāda anketā – rēķina apmaksa (juridiskām personām) vai pārskaitījums Latvijas Vieglatlētikas savienībai (privātpersonām), maksājuma uzdevumā norādot – vārds, uzvārds, dalības maksa treneru seminārā 03.11./04.11.

Rekvizīti:
Biedrība Latvijas Vieglatlētikas savienība
Reģistrācijas numurs: LV40008029019
SEB Banka
UNLALV2X
Konts: LV89UNLA0002200700380

Reģistrētie dalībnieki saņems virtuālu ieejas biļeti un unikālu kodu piekļuvei semināram.

Semināra dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 14 stundu apmērā.