Izveidota jauna komisija

Ieva Bļusina, 12/04/2021 13:00

Ar mērķi uzlabot LVS rīkoto sacensību kvalitāti, sekmēt LVS iesaisti sporta būvju projektos, kā arī pieaugušo darba apjomu un labas pārvaldības principus, LVS valde ir apstiprinājusi jaunu Tehnisko komisiju.

Svarīgākie komisijas uzdevumi ir:

  • izvērtēt LVS un juridisko biedru rīkoto vieglatlētikas sacensību organizāciju un norisi
  • piedalīties sacensību kalendāra un nolikumu izveidošanā
  • uzraudzīt un pilnveidot LVS statistikas sistēmu, precīzu rezultātu un rekordu fiksēšanu
  • sniegt atbalstu un uzraudzību esošo un jaunu sporta būvju attīstības projektu izstrādē
  • uzraudzīt garo distanču skrējienu un sporta soļošanas trašu sertificēšanu
  • sniegt rekomendācijas sacensību organizatoriskos jautājumos ar mērķi uzlabot sacensību tiesāšanas un organizēšanas līmeni
  • plānot un organizēt sacensību tiesnešu apmācības sadarbībā ar LVS Tiesnešu komisiju
  • nozīmēt tehniskos delegātus sacensībām

Tehniskās komisijas locekļi – Gatis Ratnieks (vadītājs), Andris Staģis, Zigurds Kincis, Kārlis Evertovskis, Arturs Onzuls un Ints Pujāts.

Veiksmi un izdošanos jaunajai komisijai!