Vispārējās vadlīnijas vieglatlētikas sacensību un treniņa procesa organizēšanai Covid-19 izplatības laikā

Ieva Bļusina, 09/10/2020 15:00

Palielinoties Covid-19 slimības izplatībai, Latvijas Vieglatlētikas savienība aktualizē vadlīnijas, kas sagatavotas, pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Rūpējoties par veselību, aicinām ikvienu sacensību un treniņu procesa organizēšanā iesaistīto personu ievērot valstī esošos noteikumus un LVS izstrādātās vadlīnijas.

Ieteikumi attiecas uz sacensību organizēšanā un treniņu procesā iesaistītajām personām (rīkotāji, tiesneši, tehniskie darbinieki), sacensību dalībniekiem, sportistu treneriem un skatītājiem.


Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, sacensību norises vietā esošajām personām  jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:

 • sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
 • sacensības bērniem (personām vecumā līdz 18 gadiem) norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā un norisē);
 • sacensību norises vietā ikvienai personai labi saskatāmās vietās tiek izvietota skaidri salasāma informācija ar brīdinājumu ievērot distancēšanos
 • sacensību norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu (nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļu; dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem; 
 • tribīnēs esošās personas ievēro divu metru fizisku distanci; 
 • komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina drūzmēšanos sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu; 
 • par pieteikto dalībnieku atsaukšanu vai citām izmaiņām starta sarakstos komandu pārstāvji/treneri telefoniski sazinās ar sacensību sekretāri/galveno tiesnesi; 
 • netiek organizēta dalībnieku pulcēšanās vieta jeb call room  pirms katras disciplīnas. Sacensību dalībniekiem  patstāvīgi jāierodas starta vietas zonā vai sektorā, lai atzīmētos pie veida sekretāra vai speciāli nozīmēta tiesneša; 
 • noslēdzoties skrējieniem un tehniskajiem veidiem, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.); 
 • apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.); 
 • sacensību dalībnieki ģērbtuvēs neuzkavējas ilgāk par 15 minūtēm. 


Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, treniņu norises vietā esošajām personām  jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:

 • treniņos nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē
 • treniņu norises vietā ikvienai personai labi saskatāmās vietās tiek izvietota skaidri salasāma informācija ar brīdinājumu ievērot distancēšanos;
 • treniņu norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu (nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus;
 • treniņu norises vietas pārvaldniekam jānodrošina vieglatlētikas rīku un inventāra regulāra dezinfekcija, kā arī jānorīko persona, kura kontrolē šo objektu izmantošanu atbilstoši noteiktajām prasībām (attiecīgas prasības nosakāmas sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos);
 • ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija;
 • netiek pieļauta cilvēku drūzmēšanās pie tualetēm un tiek novietotas norādes par 2 metru distances ievērošanu, kā arī tiek iezīmētas vietas uzgaidīšanai, lai nodrošinātu 2 metru distanci;
 • pievērst īpašu uzmanību virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras un veikt to dezinfekciju, piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, virsmu tualetēs, krānu u.c.;
 • ģērbtuvēs apmeklētājiem labi saredzamā vietā tiek izvietota informācija ar aicinājumu ievērot 2 metru distanci un ģērbtuvē uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes;
 • ģērbtuvēs jānodrošina, ka apmeklētājiem pieejami skapīši/pakaramie ar vismaz 2 metru distanci, pārējie slēgti vai nav izmantojami (izvietojot attiecīgus marķējumus), kā arī tiek nodrošināts, ka ģērbtuvē atrodas tikai tik daudz cilvēku, lai ģērbšanās laikā varētu nodrošināt 2 metru distanci;
 • dušās, kas nav aprīkotas kā atsevišķas kabīnes, tiek nodrošināts, ka tiek izmantotas dušas ierīces, vienu dušas ierīci izlaižot, kā arī tiek noteikts, ka dušu izmanto ne ilgāk kā 15 minūtes.