TRENERI

LVS, 02/01/2022 15:08

Sporta speciālistu sertifikācija: LSFP

A kategorija - strādājot par sporta treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojis komandas vai sportistus, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem:

Nr.p.k.

Sacensības

Vieta

1.

Olimpiskās spēles

dalība

1.1 Paraolimpiskās spēles

dalība

1.2 Nedzirdīgo spēles (Deaflympics)

dalība

2.

Pasaules čempionāts

1.–20.vieta

3.

Eiropas čempionāts

1.–16.vieta

4.

Pasaules kauss (kopvērtējums)

1.–16.vieta

5.

Eiropas kauss (kopvērtējums)

1.–14.vieta

6.

Pasaules čempionāts junioriem

1.–16.vieta

7.

Eiropas čempionāts junioriem

1.–14.vieta

8.

Pasaules čempionāts jauniešiem

1.–14.vieta

9.

Eiropas čempionāts jauniešiem

1.–12.vieta

9.1 Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles

1.–12.vieta

10.

Eiropas Jaunatnes olimpiāde

1.–10.vieta

A un B kategorija - treneri 5 gadu laikā apguvis vai vadījis sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā, tai skaitā 24 stundas tieši saistītas ar vieglatlētiku.

Sporta speciālistu sertifikācija

Iesniegumus un citus dokumentus sporta speciālistu sertifikācijai pieņem un piešķirtos sertifikātus izsniedz Latvijas Sporta federāciju padomes birojā - Olimpiskā sporta centra biroju ēkas 3.stāvā Grostonas ielā 6b, Rīgā, tālrunis un fakss: 67288924, e-pasts: sertifikacija@lsfp.lv  Turpat varat saņemt veidlapas dokumentu noformēšanai un nepieciešamo papildus informāciju. 
LSFP pieņem dokumentus sporta speciālistu (treneru) sertifikācijai. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu komisijai iesniedz dokumentu sarakstu, kas pieejams ŠEIT

Latvijas sporta speciālistu reģistrs - ŠEIT

Latvijas Sporta federāciju padome informē, ka 2015.gada 13.novembrī spēkā stājās grozījumi 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" (turpmāk – MK noteikumi), paredzot, ka turpmāk strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus varēs arī personas, kuras iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. Paredzēts arī, ka šīs personas iekļaujamas Sporta speciālistu reģistrā, kas publiski pieejams Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapā LSFP.