Laurai Ikauniecei-Admidiņai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

LVS, 12/04/2017 21:00
Ilmārs Znotiņš/LOK

Ordeņu kapituls šī gada 31.martā nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa 3.šķiru un iecelt par ordeņa komandieri vieglatlēti Lauru Ikaunieci-Admidiņu, liecina publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Savukārt Talsu novada sporta skolas vieglatlētikas trenerim Mārcim Štrobinderam tiek piešķirts Atzinības krusta V šķira un viņš tiek iecelts par ordeņa kavalieri.

Triju Zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums.
Triju Zvaigžņu ordenis nodibināts 1924.gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994.gadā. Tā devīze ir Per aspera ad astra - Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.
Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.
Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Triju Zvaigžņu ordenim ir piecas šķiras un triju pakāpju goda zīmes:

  • ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri,
  • ar ordeņa otro šķiru apbalvotais — par ordeņa lielvirsnieku,
  • ar ordeņa trešo šķiru apbalvotais — par ordeņa komandieri,
  • ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais — par ordeņa virsnieku,
  • ar ordeņa piekto šķiru apbalvotais — par ordeņa kavalieri.


Savukārt Atzinības krusta devīze ir Pour les honnêtes gens - Godaprāta ļaudīm. Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Informācija:
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Latvijas Vēstnesis

Pievienot komentāru