Ētikas komisija

LVS, 05/05/2014 13:06

 

Ētikas komisija
Biruta Grantiņa – komisijas vadītāja
Andis Pauniņš
Dina Vīksna
Jānis Karavaičiks
Aivars Solzemnieks

 

Pieteikumus par ētikas jautājumu pārkāpumiem brīvā formā var sūtīt uz e-pasta adresi etika@athletics.lv